Systemy dostępu kojarzy nam się z wielkimi biurowcami, wejściem do korporacji, dużych przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych. Ale kiedy przyjrzymy się dokładnie, to kontrolę dostępu spotkać można praktycznie wszędzie. Wejście do budynków wielorodzinnych, na prywatne osiedla, stadiony sportowe, wjazdy na płatne parkingi, wejścia na zaplecza szkół, szpitali, centrów handlowych, a także dostęp do metra, kolejek linowych i wyciągów narciarskich zabezpieczają różnego rodzaju systemy dostępu. Kontrola dostępu budynku, jako pojedynczy system nie daje gwarancji bezpieczeństwa.

Dopiero w połączeniu z innymi systemami jak: telewizja CCTV, SSWiN, SAP, system ppoż. może dać pewność, że budynek, pracownicy lub mieszkańcy oraz mienie w nim zgromadzone jest w pełni chronione.

Architektura systemów kontroli dostępu

Kontrola dostępu to weryfikacja uprawnień osób do wejścia i wyjścia oraz wjazdu i wyjazdu pojazdów za pomocą urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania.

Podstawowe elementy, które maja wszystkie systemy dostępu to:

  • Czytniki kontroli dostępu;
  • Plastikowe karty zbliżeniowe;
  • Elektrozamki;
  • Kontaktrony;
  • Sterowniki;
  • Komputer z oprogramowaniem.

Jak działa kontrola dostępu budynku czy kontrola dostępu w firmie? Administrator systemu, za pomocą oprogramowania znajdującego się na komputerze nadzorującym rejestruje i nadaje uprawnienia użytkownikom systemu - pracownikom i gościom. Uprawienia zapisywane są na plastikowych kartach zbliżeniowych, za pomocą których ich posiadacze otwierają elektrozamki w drzwiach, bramach albo podnoszą szlabany w garażach. Mogą otworzyć drzwi tylko do tych pomieszczeń, do których mają nadane uprawnienia. Całość działa dzięki sterownikom, które zapewniają komunikację czytników kart z komputerem.

Kontrola dostępu, systemy instalacje Makrosat Toruń

Kontrola dostępu, dlaczego warto posiadać?

Kontrola dostępu w firmie czy w budynku to przede wszystkim identyfikacja i nadzór nad wszystkim osobami wchodzącymi na dozorowany teren. Wiemy, kto wchodzi, wychodzi, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Kontrola dostępu montaż której dokonujemy w firmie zabezpiecza przed wejściem na chroniony teren niepowołanych osób, zmniejsza ryzyko kradzieży, a także ułatwia nadzór nad użytkownikami podczas ewakuacji budynku w czasie pożaru czy innych zdarzeń losowych. Kontrola dostępu może również współpracować z Systemami Rejestracji Czasu Pracy, co ułatwia rozliczanie pracowników firmy.

Sposoby zabezpieczeń i autoryzacji

Kontrola dostępu, może wykorzystywać różne sposoby zabezpieczeń. Poza drzwiami z elektrozamkami, mogą to być szlabany, bramy przesuwne, rygle, bramki. Systemy dostępu mogą być autoryzowane za pomocą kart zbliżeniowych, pilotów radiowych, tablic samochodowych, za pomocą odczytu linii papilarnych lub przez skanowanie siatkówki oka. W nowoczesnych systemach spotka się również autoryzację za pomocą chipów RFID, wszczepianych np. w dłoń pracowników.

Bardzo ważne sprawą w systemie kontroli budynku jest projekt i wykonanie. Aby prawidłowo działała kontrola dostępu montaż systemu musi być wykonany przez wykwalifikowaną firmę. Taką firmą jest MAKROSAT, posiadająca wieloletnią praktykę w projektowaniu i montażu systemów kontroli dostępu.