Alarm w domu i mieszkaniu

Instalacja alarmowa jest jedną z niezbędnych instalacji w nowoczesnym domu jednorodzinnym. O czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, aby zamontowany alarm był skuteczny? Przede wszystkim system alarmowy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i posiadanemu mieniu, musi być wykonany w odpowiedniej klasie bezpieczeństwa, zgodnej z normami polskimi i europejskimi. Ważne też, aby instalacja alarmowa była wykonana z elementów, które także spełniają niezbędne normy. Ponadto konieczne  jest wykonanie odpowiedniego projektu instalacji i z uwzględnieniem miejsc newralgicznych, najbardziej narażonych na włamanie.

Z jakich elementów może składać się instalacja alarmowa?

System alarmowy w domu jednorodzinnym to przede wszystkim SSWiN- system sygnalizacji włamania i napadu. Alarm taki składa się z elementów:

  • centralka alarmowa z niezależnym zasilaniem,
  • manipulator (szyfrator) z klawiaturą i wyświetlaczem LCD lub z ekranem dotykowym, do sterowania systemem przez użytkownika,
  • czujniki ruchu,
  • sygnalizatory alarmu dźwiękowe i optyczne,
  • moduł powiadamiania radiowy lub GSM, służący do przekazywania informacji o wzbudzeniu alarmu użytkownikowi, bądź firmie ochroniarskiej.

Dodatkowo alarm może być rozbudowany o elementy innych instalacji np. instalacji ppoż., takie jak czujniki dymu, gazu; elementy systemu CCTV jak kamery przemysłowe lub inne elementy np. pilot z przyciskiem antynapadowym.

System bezprzewodowy czy kablowy?

Systemy antywłamaniowe w domach jednorodzinnych mogą działać w dwojaki sposób. Jako system przewodowy lub bezprzewodowy z wykorzystaniem transmisji GSM lub WiFi. Standardowo instalacje alarmowe wykonuje się w systemie kablowym, gdzie centralka, czujniki i sygnalizatory połączone są przewodami. Taki alarmy są bardziej niezawodne od bezprzewodowych i tańsze w montażu, zwłaszcza kiedy są wykonywane w początkowym etapie budowy domu. Można wtedy przewody umieścić pod tynkiem lub w rurach typu „peszel”.

Montaż alarmu w domu już wykończonym łatwiej zrobić w systemie bezprzewodowym, nie wymaga on robót remontowych np. rozkuwania ścian. System bezprzewodowy jest nowocześniejszy, można go też zdemontować i użyć w nowym budynku. Wymaga za to częstszej konserwacji, np. wymiany baterii w czujnikach. Poza tym nie jest możliwy montaż alarmu w domu, gdzie występują zakłócenia sygnału radiowego przez linie wysokiego napięcia czy nadajniki telekomunikacyjne.

Jaką klasę systemu powinno się wybrać?

Zgodnie z normą europejską, którą wprowadzono do polskiej normy PN-EN 50131, systemy alarmowe, a w szczególności systemy antywłamaniowe dzielimy na 4 klasy bezpieczeństwa. Klasy określają jakiego zabezpieczenia należy użyć w stosunku do ryzyka włamania. Ryzyko zależne jest od stopnia wiedzy, jaką posiada złodziej na temat systemów alarmowych oraz rodzajów narzędzi, których może użyć podczas włamania. Są one następujące:

  • Klasa 1 to najniższe ryzyko włamania. Zakłada się, że złodziej posiada niewielką wiedzę na temat systemów alarmowych, a w czasie włamania będzie się posługiwał prostymi narzędziami typu łom czy młotek.
  • Klasa 2 to ryzyko włamania małe do średniego. Złodziej również posiada małą wiedzę na temat alarmów i będzie wykorzystywał ogólnie dostępne narzędzia i urządzenia elektroniczne typu multimetr.
  • Klasa 3, ryzyko włamania średnie do dużego. Złodziej posiada dużą wiedzę na temat alarmów i wykorzystuje podczas włamania zaawansowane narzędzia i urządzenia elektroniczne.
  • Klasa 4 najwyższa, gdzie złodziej posiada profesjonalną wiedzę na temat alarmów, wykorzystuje zaawansowane narzędzia i urządzenia, nawet jest w stanie podmienić elementy istniejącego sytemu alarmowego. W związku z tym ryzyko włamania jest bardzo duże.

Systemy alarmowe w domach jednorodzinnych najczęściej wykonywane są w 2 klasie bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład takiego systemu również muszą posiadać 2 klasę.

Jakich błędów należy się wystrzegać w instalacji alarmowej

Jednym z najczęstszych i najistotniejszych błędów jest instalacja alarmowa, która nie jest zintegrowana z systemem monitoringu. Dotyczy to zwłaszcza rozbudowanych systemów czy alarmów w domach, które nie leżą przy głównych drogach, a okolica posesji jest słabo oświetlona. Inny poważny błąd to alarmy wykonane bez własnego zasilania, podpięte do sieci elektrycznej domu. Wyłączenie dopływu prądu do domu czyni alarm bezużytecznym. Kolejny błąd to zapominanie o okresowym testowaniu i konserwacji alarmu. Powinno się to robić systematycznie, aby w porę wykryć ewentualną niesprawność systemu.

Aby mieć pewność niezawodności systemu alarmowego, jego projektowanie i montaż powinno się zlecać profesjonalistom, posiadającym odpowiednie doświadczenie, potwierdzone certyfikatami. Taką firmą jest Makrosat, która od wielu lat specjalizuje się w wykonywaniu instalacji alarmowych w domach jednorodzinnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *